RF SISU Norrbotten

https://www.rfsisu.se/distrikt/norrbotten

RF Riksidrottsförbundet

  • Sista dagen under Riksidrottsmötet blev en händelserik dag där stämman beslutade om ny ordförande och valde in flera förbund som nya medlemmar.
  • Socialminister Jakob Forssmed och ordförande Björn Eriksson har idag invigt Riksidrottsmötet (RIM) 2023 i Uppsala.
  • Vartannat år samlas förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund och fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. I år hålls Riksidrottsmötet i Uppsala 26–28 maj.
  • Riksidrottsstyrelsen har beslutat att inte betala ut ytterligare ekonomiskt stöd till Svenska Cricketförbundet under 2023. Beslutet tas efter upprepade dialoger och extern granskning av Cricketförbundet.
  • Många ideella ledare valde att inte komma tillbaka till idrotten efter pandemin. Det är oroande eftersom idrottsrörelsen behöver fler som engagerar sig. Alla behövs, från tränare och korvgrillare till skridskoslipare och kassörer.