RF SISU Norrbotten

https://www.rfsisu.se/distrikt/norrbotten

RF Riksidrottsförbundet

  • Sverige bjuds inte in till den avslutande dialogfasen om att få arrangera vinter-OS och Paralympics 2030. – Jag är otroligt besviken. Vi hade ett starkt koncept att arrangera de mest hållbara spelen genom tiderna, men får nu inte chansen att visa upp den visionen för världen, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.
  • Manliga ishockeyspelare på elitnivå har tre till fyra gånger oftare spelproblem jämfört med män i befolkningen i övrigt. Rapporten Elitidrottares spelproblem – en fallstudie av svensk ishockey visar också att problem med spelande är vanligare bland de elitidrottare som har psykiska besvär och högre alkoholkonsumtion än genomsnittet.
  • Anna Iwarsson, idag tillförordnad ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, är enda nominerad till ordförandeposten inför extrastämman den 23 januari 2024.
  • Riksidrottsförbundet utlyser två forskningsuppdrag. ”Idrottsklivets organisering – en studie av hur idrottsrörelsen arbetar för att främja idrottande i utsatta områden” samt ”Idrottsrörelsen i Sveriges utsatta områden – en studie av Idrottsklivets praktiker och konsekvenser”.
  • För att öka kunskapen om idrott och kommersialisering inleder Riksidrottsförbundet ett samarbete med Handelshögskolans Center for Sports and Business. Arbetet ska bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar kommersialisering innebär för den svenska idrottsrörelsen.