RF SISU Norrbotten

https://www.rfsisu.se/distrikt/norrbotten

RF Riksidrottsförbundet

  • Evenemang inom idrott och kultur bidrar gemensamt med en omsättning på över 53 miljarder kronor och sysselsättning åt fler än 106 000 svenskar. Evenemang är på tillväxt. De bidrar till Sveriges och städers attraktions- och konkurrenskraft och driver konsumtion i ett större ekosystem som omfattar bland annat hotell, restauranger och transport.
  • Reglerna för moms på uthyrning av fastigheter är ett hinder för civilsamhället och gör det svårt för idrottsföreningar att hyra lokaler. Idag har regeringen beslutat att reglerna ska ses över.
  • Två gånger i veckan träffas kvinnor i Skäggetorp över generationsgränserna för samträning med Korpen Östergötland. – Jag tränar två gånger i veckan, det känns mycket bra och vi har väldigt roligt tillsammans, säger Malalay Ali.
  • Riksidrottsförbundet välkomnar att regeringen genomför förordningsändringar som innebär viktiga åtgärder för kampen mot matchfixning.
  • Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande arbete för att fler specialidrottsförbund och föreningar ska öppna upp dörren för personer med funktionsnedsättning.  – Vi tar ett samhällsansvar och välkomnar en grupp som verkligen behöver oss inom idrotten, säger Karin Åkesson och Johanna Hedgårdh, på Svenska Gymnastikförbundet.