ÅRSMÖTE

MAIF kallar sina medlemmar till
På Idrottsparken Malmberget, Fiket.


Onsdag den 19 juni 2024 klockan 18,00
MAIF bjuder på fika!


Välkommen!


Ärenden: enligt stadgarna
Inkommen motion 1: beslut stadgeändring
Inkommen motion 2: beslutmedlemsansökan
Svenska Budo och Kampsportförbundet
Handlingar till årsmöte hittas under Arkiv på
MAIF:s hemsida:
www.malmbergetsaif.com
Kansliet, Mysingebacke 2.