Folkspel JOYNA

Vi i MAIF har valt att göra en lotterisatsning tillsammans med
Folkspel (BingoLotto & Sverigelotten) och deras nya digitala prenumerationslotteri
JOYNA. Vi ser en möjlighet till intäkter löpande som på olika sätt
kommer påverka verksamheten. Vår ambition är att ge alla aktiva chansen att
vara med i detta intäktsarbete. Försäljningen kommer att starta den 3:e april
och din uppgift blir att värva prenumeranter. Mer information kommer löpande
under februari och mars.