Om Sektionen

Träning Måndag och torsdag 19.00 – 20.00

Instagram: https://instagram.com/maifcurling
Kontaktuppgifter, Tommy Johnsen, 070-206 90 15 / 
curling@malmbergetsaif.com
Vi jobbar med att prova dra igång en barn/ungdomsgrupp, finns inget just 
nu.
Jobbar även med att få igång en parasport del i curlingen.