Sektionen

Styrelsen
Vår värdegrund
Målsättning
Styrelsen
Styrelsen
Vår värdegrund
Målsättning

Styrelsen är ytterst ansvarig för klubbens åtagande mot huvudstyrelsen i MAIF.  Varje ledamot har en post eller ansvarsområde. Inför olika arrangemang och åtaganden fördelas ansvar mellan styrelsemedlemmar samt föräldrar. Styrelsen har en kontinuerlig dialog med tränarna kring planeringen av verksamheten.

Styrelsen 2022/2023:

Ordf: Pia Aspemo

Kassör: Nina Lundberg

Sekr: Linn Helin

Ledamot: Hanna Junros

Ledamot: Camilla Martinsson

Maif Konståknings värdegrund:

Glädje och gemenskap:

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att
idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha
roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet:

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.


Allas rätt att vara med:

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska
kunna vara med utifrån sina förutsättningar – Alla som vill, oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning
samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.
Rent spel:

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande
på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser
och en god etik och moral. Att verka för mot fusk, doping och en osund ekonomi,
mott mobbning, trakasserier och våd såväl på som utanför idrottsarenan.

Konståkningsförbundet har mer information om trygga konståkningsmiljöer.

Här finns information till dig som förälder- att vara konståkningsförälder

Här finns mer information kring arbetet mot doping antidoping.se

  • Medverka till att barn och ungdomar får en aktiv och meningsfylld fritid. 
  • Ge barn och ungdomar möjlighet att träna och tävla i konståkning.
  • Våra åkare får utvecklas inom konståkningen i sin egen takt.
  • Verka för att ungdomar ska stanna kvar i föreningens verksamhet så länge som möjligt.
  • Uppmuntra åkare att prova på rollen som ledare och tränare i föreningen.  
  • Utbilda våra tränare genom Svenska Konståkningsförbundets kurser.
  • Med god organisation, klara regler och utbildade ledare medverka till att verksamheten får bredd samtidigt som åkare med vilja och potential bereds möjlighet att vidareutvecklas.